Lời khuyên cuộc sống | Sống Đẹp

LỜI KHUYÊN TRONG CUỘC SỐNG

1. Khi bạn thất bại, đừng quên lấy đó làm bài học.

2. Tuân thủ theo nguyên tắc 3 T: – (a) Tôn trọng bản thân. – (b) Tôn trọng người khác – (c) và, Trách nhiệm với tất cả hành động của mình.

3. Nên nhớ rằng, điều mình muốn mà không đạt được đôi khi hóa ra là điều may.

4. Học vững những qui tắc để biết cách phạm qui tắc một cách đúng đắn.

5. Đừng vì một bất hòa nhỏ mà làm tổn thương một tình bạn lớn.

6. Khi nhận ra bạn mắc phải một lỗi lầm thì hãy nhanh chóng khắc phục.

7. Đôi khi bạn cũng nên ngồi một mình.

8. Sẵn sàng thay đổi nhưng đừng đánh mất giá trị con người bạn.

9. Nên nhớ rằng đôi khi im lặng là câu trả lời tốt nhất.

10. Hãy sống tốt và chính trực, để khi đến tuổi về chiều và suy ngẫm lại, bạn có thể hưởng thụ cuộc đời mình thêm một lần nữa.

11. Một bầu không khí yêu thương trong gia đình là nền tảng cho cuộc sống của bạn. Hãy làm hết sức để xây dụng một mái ấm yên bình, hòa thuận.

12. Hãy chia sẻ sự hiểu biết của mình. Đó là một cách để đạt được sự bất tử.

13. Hãy tâm niệm rằng mối quan hệ tốt nhất là mối quan hệ trong đó tình yêu của bạn dành cho nhau lớn hơn mọi nhu cầu mà các bạn đòi hỏi ở nhau.

14. Hãy đánh giá thành công của mình dựa vào những gì bạn phải bỏ ra để được nó.

_________________

Tips For Lifetime

 1. When you lose, don’t lose the lesson.
 2. Follow the three Rs: – (a) Respect for self. – (b) Respect for others. – (3) and Responsibility for all your actions.
 3. Remember that not getting what you want is sometimes a wonderful stroke of luck.
 4. Learn the rules so you know how to break them properly.
 5. Don’t let a little dispute injure a great friendship.
 6. When you realize you’ve made a mistake, take immediate steps to correct it.
 7. Spend some time alone.
 8. Open your arms to change, but don’t let go of your values.
 9. Remember that silence is sometimes the best answer.
 10. Live a good, honorable life. Then when you get older and think back, you’ll be able to enjoy it a second time.
 11. A loving atmosphere in your home is the foundation for your life. Do all you can to create a tranquil, harmonious home.
 12. Share your knowledge. It’s a way to achieve immortality.
 13. Remember that the best relationship is one in which your love for each other exceeds your need for each other.
 14. Judge your success by what you had to give up in order to get it.