Ảnh nghệ thuật Tâm DuyVăn - Nghệ

Thăm Nhà Dòng Kín Carmel Huế

Lm Tâm Duy

Được mời giảng tĩnh tảm mười ngày dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nhà dòng này. Ngày cuối, Mẹ Bề Trên nhờ chụp để làm Album, nên mới được vào khu nội cấm ̣một lần duy nhất trong ̣đời. (LM Tâm Duy)

1-nha-nguyen-chinhNhà nguyện chánh

2-khu-noi-camKhu nội cấm

3-gio-kinh-nguyenGiờ kinh nguyện

4-cac-chi-tap-sinhCác Chị tập sinh

5-kinh-nguyenKinh nguyện

6-cau-nguyen Cầu nguyện

7-cau-kinhCầu kinh

Làm việc trong nhà

Lao động

10Xắt rau

11-thuc-an-cho-heo-ga

Thức ăn cho heo gà…

12-hai-rau

Hái rau

Làm bếp

Nhà cơm

Nhà bếp

Các sơ cũng thèm… cóc

Từ giả thế tục

Chị em một nhà

18

Đời tận hiến

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button