RIP | Lm. Tôma Phạm Ngọc Dương | GP. Mỹ Tho

https://canhdongtruyengiao.net/wp-content/uploads/2017/03/an_crown04-2a.gif

CÁO PHÓ

Linh mục Tôma PHẠM NGỌC DƯƠNG

Đã được Chúa gọi về lúc 10 giờ 30 ngày 14.02.2021,
tại Nhà Hưu dưỡng linh mục Giáo phận Mỹ Tho.

Hưởng thọ 82 tuổi.

Nghi thức tẩn liệm cử hành lúc 19 giờ 30 tại Nhà Chung Mỹ Tho.

Thánh lễ An táng lúc 09 giờ 30 ngày Thứ Ba 16.02.2021,
tại Nhà thờ Nữ Vương Hòa Binh Mỹ Tho.
Sau đó sẽ được an táng tại đất thánh An Đức, Giáo phận Mỹ Tho.

TIỂU SỬ

Linh mục Tôma PHẠM NGỌC DƯƠNG
– Sinh ngày 18.09.1939, tại Ninh Sa, Hải Hậu, Nam Định.
– 1950-1958: Học Tiểu Chủng viện Trung Linh, Bùi Chu, Phanxicô Huyện Sĩ.
– 1958-1960: Học Đại Chủng viện Tôma Bùi Chu.
– 1960-1968: Học Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn.
– 14.5.1968: Chịu chức Phó tế tại Sài Gòn,
do Đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình.
– 29.6.1968: Chịu chức Linh mục tại Nhà thờ Ba Chuông Sài Gòn,
do Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình.

Những Giáo xứ và nơi đã phục vụ:

– 1968-1975: Giáo sư Tiểu Chủng viện Gioan 23 Mỹ Tho.
– 1975-1976: Giáo xứ Mân Côi Tân An, Long An.
– 1977-1982: Cha sở giáo xứ Nhật Tân, Hậu Nghĩa, Long An.
– 1983-1984: Cha sở giáo xứ  Antôn, Mỹ Tho.
– 1984-1985: Tuyên úy Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho.
– 1992-2008: Cha sở Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình.
– 2008- 2016: Cha sở Giáo xứ Bình Tạo.
– 2017: Nghĩ dưỡng tại Nhà hưu dưỡng linh mục Mỹ Tho. 

Những chức vụ đã đảm nhiệm:

– 1975-2004: Ban đào tạo các lớp dự tu trong Giáo phận Mỹ Tho.
– 1992-2004: Ban huấn luyện các lớp đào tạo giáo dân Giáo phận.
– 1998-2002: Quản lý Nhà Chung Mỹ Tho.
– 1975-2004: Phụ trách Thánh Nhạc Giáo phận Mỹ Tho.
– 1975-2004: Ban Kiến Thiết – Mỹ Thuật Thánh Giáo phận Mỹ Tho.

 Trân trọng kính báo
Candongtruyengiao.net