Hiểu được lòng Chúa | Jer. Nội

Suy niệm của Jêrônimô Nguyễn Văn Nội
CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM C [14/08/2016]
[Gr 38,4-6.8-10; Dt 12,1-4; Lc 12,49-53]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Người con hiếu thảo là người con biết được cha mẹ mình mong muốn gì, chớ đợi gì ờ người con. Người môn đệ tốt là người môn đệ biết được suy nghĩ, kỳ vọng của thầy mình. Người Ki-tô hữu đích thực hữu là người Ki-tô hữu hiểu được lòng Đức Giê-su Ki-tô là Chúa và là Thầy của mình.

Có hiểu được lòng Chúa Giê-su Ki-tô, chúng ta mới có thể hiểu được lòng Thiên Chúa là ĐấngThần Linh vô hình và siêu việt. Có hiểu được lòng Chúa Giê-su Ki-tô, chúng ta mới có thể yêu mến Người và gắn bó Người một cách sâu sắc và xác tín. Chân lý ấy xem ra quá đơn giản nhưng không phải người giáo dân nào cũng đã nắm bắt. Nguyên nhân là sự thờ ơ, chểnh mảng trong việc tìm hiểu về Chúa Giê-su Ki-tô trong Thánh Kinh nói chung và trong Phúc Âm nói riêng.

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 1 (Gr 38,4-6.8-10):
Mẹ sinh con ra làm gì, đề cho người ta chống đối, cho cả nước gây gổ với con?
4 Hồi ấy các thủ lãnh thưa với vua: “Xin ngài cho giết con người ấy đi, vì những luận điệu của ông ta đã làm nản lòng các binh sĩ còn lại trong thành này, cũng như toàn dân. Thật vậy, con người ấy chẳng mưu hoà bình cho dân này, mà chỉ gây tai hoạ.” 5 Vua Xít-ki-gia-hu nói: “Đây ông ta đang ở trong tay các ngươi; nhà vua cũng chẳng có thể làm gì trái ý các ngươi được.” 6 Họ liền điệu ông Giê-rê-mi-a đi, và bỏ xuống một cái hầm nước của hoàng tử Man-ki-gia-hu, trong sân vệ binh. Họ lấy dây thừng thả ông Giê-rê-mi-a xuống. Vì trong hầm không có nước, mà chỉ có bùn, nên ông bị lún sâu.”
8 Ông E-vét Me-léc đi ra khỏi đền vua và thưa với vua rằng:  9 “Thưa đức vua, chúa thượng tôi, những người này làm toàn những chuyện tai ác cho ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Họ đã thả ông xuống hầm, và ông đang chết đói ở dưới ấy, vì trong thành không còn bánh nữa. 10 Vua liền truyền cho ông E-vét Me-léc, người Cút rằng: “Ngươi hãy đem theo ba mươi người ở đây, đi kéo ngôn sứ Giê-rê-mi-a lên khỏi hầm, kẻo ông chết mất.”

2.3 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 2 (Dt 12,1-4):
Chúng ta hãy kiên trì trong cuộc đua dành cho ta
.
1 Thưa anh em, phần chúng ta, được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh, chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, 2 mắt hướng về Đức Giê-su là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Chính Người đã khước từ niềm vui dành cho mình, mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, và nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa. 3 Anh em hãy tưởng nhớ Đấng đã cam chịu để cho những người tội lỗi chống đối mình như thế, để anh em khỏi sờn lòng nản chí.  4 Quả thật, trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa chống trả đến mức đổ máu đâu.

2.3 Lắng nghe Lời Chúa trong bài Tin Mừng (Lc 12,49-53):
Thầ
y không đến để đem hòa bình, nhưng là đem sự chia rẽ.  

49 Khi ấy Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! 50 Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!
51 “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. 52 Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. 53 Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng.”

14-Cn20Tn-4x3

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân dung Thiên Chúa trong 3 bài Thánh Kinh    

3.1.1 Bài đọc 1 (Gr 38,4-6.8-10) là tường thuật về việc ngôn sứ Giê-rê-mi-a bị  các thủ lãnh tố cáo với vua Xít-ki-gia-hu là ông đã làm nản lòng binh sĩ vì các sấm ngôn của ngôn sứ cảnh báo về chiến tranh làm cho họ khó chịu. Nhà vua đã chiều lòng các thủ lãnh dân Do-thái mà để cho họ đem nhốt ngôn sứ trong hầm nước. Nhưng sau đó ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã được ông  E-vét Me-léc giải oan và giải thoát khỏi cảnh ngục tù.

  • Qua đoạn sách trên của ngôn sứ Giê-rê-mi-a chúng ta thấy thân phận của vị ngôn sứ: vì tuyên sấm cách trung thực nhằm cảnh báo dân Ít-ra-en nói chung và giới lãnh đạo tôn giáo nói riêng mà ngôn sứ bị ngục tù.

3.1.2 Bài đọc 2 (Dt 12,1-4) là một đoạn Thư của Thánh Phao-lô viết cho các tín hữu Do-thái. Ngài trình bày cuộc sống Ki-tô như một cuộc thi đấu thể thao. Trong cuộc thi thố tài năng và sức mạnh ấy, ai nấy đều nỗ lực hết sức mình để chiến thắng. Thánh Phao-lô khuyên các Ki-tô hữu hãy kiên trì trong cuộc đua để dành chiến thắng như các vận động viên trong thao trường. Động lực hay sức mạnh của họ là chính Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng đã khước từ niềm vui dành cho mình, mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, và nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa.

  • Trong đoạn thư gửi tín hữu Do-thái (12,1-4) chúng ta được Thánh Phao-lô chỉ bảo về cách sống của người có lòng tin vào Chúa Giê-su Ki-tô: kiên trì trong thử thách và cậy dựa hoàn toàn vào Đấng Cứu Độ.

3.1.3 Bài Tin Mừng (Lc 12,49-53) là tường thuật của Lu-ca vể những lời đầy tâm huyết của Chúa Giê-su với các môn đệ. Trước hết Chúa Giê-su khẳng định “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!” Lửa mà Chúa Giê-su đã ném vào trần gian là lửa yêu thương bác ái. Lửa mà Chúa Giê-su đã ném vào trần gian là Thánh Thần Ngôi Ba Thiên Chúa. Kế đến Chúa Giê-su nói cho các môn đệ biết là Người sẽ chịu cuộc Thương Khó để cứu chuộc loài người và sau cùng Chúa Giê-su quả quyết sự có mặt của Người không đem lại sự bình an (theo nghĩa yên thân an phận) mà sẽ khiến mỗi một người phải chọn lựa hoặc tin nhận Người, hoặc chối từ Người (do đó có sự chia rẽ).

  • Trong Bài Phúc Âm Lc 12,49-53 Chúa Giê-su như mở trái tim của Người ra cho chúng ta nhìn thấy tâm can của Người để chúng ta đón nhận tình yêu và sứ mạng của Người và tiếp sức với Người mà làm cho ngọn lửa tình yêu và Thánh Thần lan tỏa và đốt cháy mọi tâm hồn và thực tại trần thế này.

3.2 Sứ điệp của Lời Chúa     

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!”

IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa là Đấng đã dùng Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a, Thánh Phao-lô và Con Một là Chúa Giê-su Ki-tô mà dậy dỗ, nâng đỡ chúng ta.

4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa 

Gồm 2 việc:

* Một là để ngọn lửa mà Thầy Giê-su đã ném vào mặt đất cháy lên trong tâm hồn và đời sống của chúng ta.

* Hai là đem ngọn lửa ấy đến những người chung quanh, đến môi trường gia đình,  thôn xóm, trường học, công ty, xí nghiệp của chúng ta.

V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

5.1 «Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho nhân loại ngày nay được ngọn lửa mà Chúa Giê-su Ki-tô đã ném vào mặt đất thiêu đốt và biến đổi.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.2 «Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và Phó Tế và cho hết mọi Ki-tô hữu được ơn khao khát được rửa bằng lửa của Chúa Giê-su Ki-tô là Thánh Thần Thiên Chúa.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.3 «Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, để mọi giáo dân nam nữ, già trẻ, lớn bé biết chọn sống theo Chúa Giê-su Ki-tô.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.4 «Chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Đức Giê-su là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho những người tham gia các hội đoàn/phong trào tông đồ của Giáo Hội để họ tích cực hoán cải và kiên trì trong việc loan báo Ơn cứu độ của Thiên Chúa cho đồng bào.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.
Sàigòn ngày 03/08/2016