Lương Thực Tình Thương | NVT

SUY NIỆM TIN MỪNG
LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ
(Lc.9,11-17)
****

LƯƠNG THỰC TÌNH THƯƠNG

            Đám đông dân chúng biết thế, liền đi theo Người. Người tiếp đón họ, nói với họ về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần chữa.

            Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giê-su thưa Người rằng: “Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây. Tìm chỗ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng”. Đức Giê-su bảo: “Chính anh em hãy cho họ ăn”. Các ông đáp: “Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này”. Quả thật có tới chừng năm ngàn đàn ông. Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng năm mươi người một”. Các môn đệ làm y như vậy, và bảo mọi người ngồi xuống. Bấy giờ Đức Giê-su cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được mười hai thúng.

_____________

SUY NIỆM

LƯƠNG THỰC TÌNH THƯƠNG

+ 1. Con người nghèo đói vì thiếu Tình Yêu

            Trong cuộc sống, ai cũng muốn có một cuộc sống trước tiên là được “ăn no mặc ấm”, rồi đạt mức khá hơn, đó là được “ăn ngon mặc đẹp”. “Ấm no” đi liền với hạnh phúc. “Ấm no – hạnh phúc”.

            Thế nên, điều mà thế giới lo sợ, và đương đầu, đó là nạn “đói”. Ai cũng sợ đói. Rồi, vì thế, “miếng ăn” trở nên mục tiêu hàng đầu cho con người. Người ta giành nhau những quyền lợi, ảnh hưởng, để được giàu có, người ta tom góp, tích trữ để phòng chống sự nghèo đói. suy cho cùng, cũng vì miếng ăn, con người nhiều khi đã lâm vào cảnh tranh giành nhau, thù hận, chiến tranh, cấu xé lẫn nhau!

            Thật mỉa mai thay, khi con người càng lo sợ nghèo đói, con người càng trở nên ích kỷ, càng lo cho riêng mình, con người càng s

áng tạo ra những thứ vũ khí chiến  tranh để chiếm đoạt, con người càng lún sâu vào đói khổ, cùng khốn.

            Theo báo cáo của tổ chức lương thực và nông nghiệp của Liên Hiệp Quốc FAO (Food and Agriculture Organization), con số người bị đói năm (2009) đã tăng 1 tỷ 200 ngàn người.

            Thống kê về nạn thiếu lương thực cho thấy những hậu quả thật rất thương tâm. Cứ 6 giây thì ở một nơi nào đó trên thế giới có một em bé chết đói. Trên dưới 200 triệu em bé dưới 5 tuổi sống còi cọc xanh xao thiếu dinh dưỡng. Hàng trăm triệu cụ già không có thực phẩm và thuốc men phù hợp. Hàng triệu người đói ăn, kéo dài những tháng ngày sống để chờ chết.

            Đức Giáo Hoàng Bê-nê-dic-tô XVI đã từng nói trước đây trong thông điệp “Bác ái trong chân lý”: “Cần nhắc nhớ một cách mạnh mẽ rằng nạn đói và tình trạng thiếu dinh dưỡng là không thể chấp nhận được trong một thế giới mà trong thực tế có những trình độ sản xuất, những nguồn nguyên liệu và kiến thức đủ để chấm dứt những thảm kịch như vậy cũng như những hậu quả của chúng”.

            Từ cái đói vì thiếu thực phẩm, con người “đói khát Tình Thương”. Con người không sao thoát khỏi, và chẳng bao giờ thoát khỏi sự đói khổ khi còn đó lòng ích kỷ vô tận của con người.

+ 2. Hiến Lễ Tình Yêu

            Bấy giờ Đức Giê-su cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê.”

           Một cộng đoàn quây quần bên Chúa, biết chia sẻ cho nhau những gì mình có, từ “năm cái bánh và hai con cá”, nhờ sống bên Chúa, sống trong Tình Yêu Thiên Chúa, con người được no đầy ân huệ, được trở nên phong phú, không phải bằng chính những gì mình có, mà bằng những gì Thiên Chúa trao ban, “mọi người đều ăn, và ai nấy no nê”.

            Chính những gì Thiên Chúa ban cho con người, con người mới được sống còn, chứ không phải những gì con người làm nên, tom góp và tích trữ cho riêng mình. “Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó, sẽ về tay ai ?” (Lc.12,20).

            Những gì Thiên Chúa trao ban thì vô tận.

            Thiên Chúa trao ban cho con người sự sống tự thuở ban đầu: “Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, người thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật” (St.2,7).

Thiên Chúa trao ban chính con một của mình: “Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga.3,16)

Thiên Chúa trao ban chính mạng sống mình. “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga.15,13).  

Thiên Chúa trao ban chính thịt máu mình. “Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy. Và tới tuần rượu cuối bữa ăn, Người cũng làm như vậy và nói: “Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em” (Lc.22,19-20)

Thiên Chúa trao ban lương thực hằng sống. “Nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào giờ sau hết” (Ga.6,52-54)

Thiên Chúa trao ban cho con người sự sống lại và sự sống vĩnh hằng. “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga.11,25). – “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy”. (Ga.14,6).

           Những gì Thiên Chúa trao ban là vì Tình Yêu.

           Thế giới sẽ chan hòa tình yêu khi con người biết nhận lãnh bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, bí tích Tình Yêu. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.

            Bí tích Mình và Máu Thánh Chúa là tuyệt đỉnh của Tình Yêu Thiên Chúa, yêu thương như Thầy, yêu thương như Chúa Giê-su Ki-tô. Nhận ra Tình Yêu của Chúa Giê-su, cũng chính là nhận ra tình yêu Thiên Chúa.“Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha của Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người” (Ga.14,7).

           Chính nhờ bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, chúng con được hiệp nhất nên một trong Tình Yêu Thiên Chúa.

            Chính nhờ Hiệp Nhất trong Tình Yêu Thiên Chúa, cùng là con cái Chúa, cùng là anh em nhau, con người mới cùng nhau chia sẻ, đùm bọc  nhau, diệt trừ được Nghèo Đói, thống khổ.

           Lạy Chúa,

           Bao hạt lúa mới làm nên tấm bánh này, bao trái nho mới ép thành chén rượu đây, tượng trưng sự đoàn kết giữa con cái Chúa.

           Xin Chúa Chúa Giê-su Thánh Thể hiệp nhất chúng con nên một trong Tình Yêu Thiên Chúa. Amen.

                                                                                Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG