Phúc cho kẻ tin | NVT

SUY NIỆM CHÚA NHẬT
CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG C
(Lc.1,39-45)

PHÚC CHO KẺ TIN

Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Isave. Và khi bà Isave nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Isave được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: “Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc! Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi? Vì này, tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”. (Lc.1,39-45)

__________

SUY NIỆM

PHÚC CHO KẺ TIN

I. Từ Niềm Tin của Mẹ Maria…

+ 1. Đón nhận niềm tin

Mẹ Maria đã đón nhận niềm tin. – Tin gì ? – Tin rằng “Lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện” (Lc.1,45).

Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc.1,38).

+ 2. Trung thành với niềm tin

Lòng trung thành nào cũng phải có sự hiểu biết  và phấn đấu. Thánh ý Chúa nhiệm mầu, là con người đâu ai hiểu thấu. Vì thế, cần cầu nguyện, suy niệm, với tâm tình khiêm nhu, phó thác vào Chúa. Mẹ Maria đã “bằng lòng” sống theo thánh ý Chúa, dù có những lúc trong giới hạn phàm nhân, Mẹ có thể chưa hiểu thấu – “việc ấy sẽ xảy ra cách nào…” (Lc.1,34) – Biết bao lần có thể Mẹ Maria đã tự hỏi trong lòng như thế, nhưng niềm tin vẫn vững bền vì Mẹ Maria luôn suy niệm và tìm hiểu thánh ý Thiên Chúa qua từng biến cố trong cuộc đời mình.

Còn bà Maria hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy suy đi nghĩ lại trong lòng ( Lc 2, 19).

Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng ( Lc 2, 51)

Chính từ việc cầu nguyện, mẹ có nội tâm sâu xa chứa đựng đầy ơn huệ của Thiên Chúa. Và cũng từ đó, Mẹ trung thành tiến bước trong Đức Tin vững vàng và đến đỉnh đồi Gôn-gô-tha, hiệp thông trọn vẹn vào Chương Trình Cứu Độ của Thiên Chúa dành cho nhân loại.

Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người (Ga 19,25)     

+ 3. Mẹ diễm phúc

Bà Ysave đã nhận ra hồng ân diễm phúc mà Thiên Chúa dành cho Mẹ Maria khi bà chúc mừng Mẹ. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”. (Lc.1,45).

Và “Phúc” cho mẹ thật, Mẹ đã được Thiên Chúa ban muôn vàn ơn phúc và bao đặc ân để Mẹ được hiển vinh, như ta vẫn thường dùng lời Kinh Mân Côi để ca ngợi Mẹ: “Kính mừng Maria đầy ơn phúc…”

Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Mẹ Trọn Đời Đồng Trinh
Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.

II. Đến Niềm Tin của Nhân Loại

+ 1. Đón nhận niềm tin

Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi? Vì này, tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. (Lc.1,39-45).

Mẹ đem Niềm Tin đến cho bà Ysave, đem Niềm Tin đến cho nhân loại. Để từ đó, Gio-an dọn đường và rao truyền Tin Mừng Đấng Cứu Thế đến cho mọi người, và Tin Mừng được loan báo đến tận cùng trái đất.

+ 2. Trung thành với niềm tin

Thật sự, khi Trinh Nữ Maria đến thăm bà Ysave, thì Hài Nhi Giê-su đã và đang ngự trong Hang Đá Tâm Hồn của Trinh Nữ.

Hài Nhi Giê-su ngự trong cung lòng của Mẹ, một phụ nữ tinh tuyền vẹn sạch.

Chúa đến thế gian, Ngài cũng muốn ngự vào Hang Đá Tâm Hồn mọi người – một Hang Đá, khiêm nhượng, đơn sơ phó thác. “Hãy học cùng Thầy vì Thầy hiền lành và khiêm nhượng trong lòng”.

Để được như vậy, đời ta cần nhiều phấn đấu, hy sinh để vươn lên.

Mùa Giáng Sinh, ta dọn mọi thứ cho thật đẹp, đặc biệt là Hang Đá. Trọn đời ta cũng phải dọn cho tâm hồn thật đẹp, bằng điều thiện, nhân đức, bác ái yêu thương. Nếu không có Hang Đá trong lòng, Hang Đá ngoài đời chỉ là những thứ hào nhoáng, quảng cáo, mua vui… rồi nó sẽ qua đi như những ngày hội trần thế.

+ 3. Phúc cho kẻ tin

“Phúc thay những người không thấy mà tin!” (Ga 20, 24-29)

Thiên Chúa xuống thế làm người và ở cùng chúng ta. Ở trong con tim của mỗi người.

Nơi Hang Đá lòng mình, ta trải qua những giá băng, nghèo khổ, thiếu thốn, cô đơn…nhưng có Chúa hiện diện bên ta, trong ta, Ngài đồng hành với ta và cứu chuộc chúng ta. Ngài sẵn sàng ngự vào lòng ta, vào tim ta, dù lòng ta tan nát, dù con tim đầy thương tích.

Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”. (Lc.1,45).

Cũng “phúc” cho chúng ta, cho con người, cho những ai đã tin và đang thành tâm tìm kiếm niềm tin vào Đấng Cứu Thế.

Lạy Chúa,

Chúa Hài Nhi Giê-su,
nguồn tình yêu, bình an và hạnh phúc…
Đời không còn gì vui nếu không có tình Ngài,
thế giới đẹp biết bao nếu yêu thương nhau như tình Ngài.

Xin cho mọi tâm hồn đều là Hang Đá…
không ai chối từ Ngài
như Ngài không chối từ ai.

Cuộc đời thật đẹp từ vẻ đẹp đời thường…
Những Hang Đá của Tình Yêu vĩnh cửu…

Amen

Lm. Antôn Nguyễn Văn Tiếng