Tìm và Cứu | NVT

SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN C
(Lc.19-1-10)
***

TÌM VÀ CỨU

Bài suy niệm của Lm. Nguyễn Văn Tiếng năm 2013. Các bạn muốn xem nguyên văn bài viết xin vào địa chỉ:

http://thegioiriengtu.com/dung-chan/365-suy-niem-chua-nhat-31-c-tim-va-cuu