Café đenQuán ven đường

Cây vả bị chúc dữ – Đuổi người mua bán ra khỏi Đền Thờ | Súp tối 75 | Truyện tranh Kinh Thánh

Tam Le biên tập – Theo bản dịch Việt Ngữ của Cha Nguyễn Thế Thuấn, CSsR

Hôm sau, thầy trò rời Bêthania ra đi, Đức Giêsu cảm thấy đói. Xa xa thấy một cây vả có lá, Người đến xem có gặp được gì trên cây không; nhưng đến bên cây, Người không gặp gì cả, chỉ có lá không, vì không phải là mùa vả.

Lên tiếng, Người bảo nó: “Cho đến đời đời, không ai ăn quả của mày nữa!” Và các môn đệ đã nghe Người nói.

Họ đến Giêrusalem. Vào trong Ðền thờ, Người tra tay xua đuổi người buôn và kẻ bán trong Ðền thờ…

… lật nhào bàn của phường đổi bạc và ghế của những kẻ bán bồ câu…

Người không cho phép ai mang đồ đạc ngang qua Ðền thờ. Người giảng dạy và nói với họ: “Không phải có lời đã viết rằng: Nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc sao? Còn các ngươi thì đã biến nó thành hang trộm cướp!

Các thượng tế và ký lục nghe được, thì tìm cách làm sao hại Người; bởi chưng họ sợ Người, vì dân chúng hết thảy đều kinh ngạc về giáo huấn của Người.

Chiều đến, Người ra ngoài thành.

Sáng sớm, khi ngang qua, họ thấy cây vả đả chết khô đến rễ. Sực nhớ lại, Phêrô nói với Người: “Rabbi, kìa cây vả Thầy nguyền rủa đã chết khô rồi!”

Ðáp lại, Ðức Giêsu nói với họ: “Hãy có lòng tin vào Thiên Chúa. Quả thật, Thầy bảo các anh em, nếu có ai bảo núi này: Xê đi mà nhào xuống biển, – mà trong lòng không nghi ngại, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thi nó sẽ thành sự.

Bởi thế Thầy bảo các anh em, mọi điều các anh em cầu nguyện kêu xin, anh em hãy tin là được và anh em sẽ được như ý”. “Và khi đứng cầu nguyện, anh em hãy tha thứ, giả như anh em có gì bất bình với ai, ngõ hầu Cha anh em, Ðấng ngự trên trời, cũng tha thứ cho anh em!

Họ lại đến Giêrusalem; Người đang đi lại trong Ðền thờ, thì các thượng tế, ký lục và hàng niên trưởng đến gặp Người và nói với Người: “Ông lấy quyền đâu mà làm các điều ấy?”

Ðức Giêsu nói với họ: “Tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Các ông hãy trả lời cho tôi, rồi tôi sẽ nói cho các ông hay: Quyền đâu tôi làm các điều ấy. Phép rửa của ông Gioan là từ Trời hay từ người ta? Xin các ông trả lời cho tôi.”

Họ suy tính và nói với nhau: “Ta phải nói gì? Nếu ta nói tự Trời, – thì ông ta sẽ nói: Vậy sao các ông lại không tin ông ấy? Hay là nói: Do người ta?” Nhưng họ ngại sợ dân chúng, vì mọi người đều coi ông Gioan thực là một ngôn sứ. Nên đáp lại, họ nói với Ðức Giêsu: “Chúng tôi không biết!”

Và Ðức Giêsu nói với họ: “Cả tôi nữa, tôi cũng không nói cho các ông hay: Quyền đâu mà tôi làm những điều ấy”.

HẾT

Good News Productions,
International and College Press Publishing Co.
Artist Paula Nash Giltner
www.theglobalgospel.org

  • Đón xem câu chuyện kế tiếp: Cuộc phán xét chung (Matthew 25:31-46)
  • Xem lại truyện đã đăng trong mục Súp Tối của Quán Ven Đường
  • Mục Lục Nhóm 1: Từ truyện 1 đến truyện 20 tại đây
  • Mục Lục Nhóm 2: Từ truyện 21 đến truyện 40 tại đây
  • Mục Lục Nhóm 3: Từ truyện 41 đến truyện 60 tại đây
  • Mục lục Nhóm 4: Từ truyện 61…

75. Cây vả bị chúc dữ – Đuổi người mua bán ra khỏi Đền Thờ
74. Khải hoàn vào thành Giêrusalem

73. Tiên báo cuộc khổ nạn và phục sinh
72. Sửa lỗi cho nhau thế nào?
71. Chúa Giêsu chữa người mù bẩm sinh
70. Chúa Giêsu mục tử nhân lành
69. Dụ ngôn xây nhà trên cát
68. Dụ ngôn vải mới và bầu da rượu cũ
67. Người phụ nữ thống hối được tha thứ
66. Chúa Giêsu và trẻ em
65. Người thanh niên giàu có
64. Chúa chữa lành đứa trẻ bị kinh phong
63. Hai chị em Matta và Maria
62. Dụ ngôn mười trinh nữ
61. Dụ ngôn người Samari nhân hậu

Bài liên quan

Back to top button