Café đenQuán ven đường

Chúa Giêsu ban nước hằng sống | Súp tối | Truyện tranh Kinh Thánh 50

Tam Le biên tập – Scarlett Le chuyển ngữ

“Cha ông chúng tôi thờ lạy Thiên Chúa trên ngọn núi này, thế mà ông lại bảo rằng nơi người ta phải tôn thờ là Giêrusalem.”

Chúa Giêsu nói với chị ta: “Này chị, hãy tin tôi, đã đến thời điểm các người thờ phượng Chúa Cha không phải ở ngọn núi này, cũng không phải ở Jerusalem.

Các người tôn thờ Đấng mà các người không biết. Còn chúng tôi thờ Đấng mà chúng tôi biết, bởi vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái.

Nhưng một thời khắc quan trọng đang đến và bây giờ  chính là thời khắc đó, khi những người thờ phượng đích thực sẽ tôn thờ Chúa Cha trong thần khí và trong chân lý, vì Chúa Cha cũng tìm kiếm những người thờ phượng Người như vậy. Chúa Cha là thần khí, ai tôn thờ Người ắt phải thờ phượng trong thần khí và trong chân lý.”

Người phụ nữ nói với Chúa Giêsu: “Tôi biết Đấng Messiah, gọi là Đức Kitô, sắp đến. Khi nào Người đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi thứ.”

Chúa Giêsu nói: “Đấng ấy chính là tôi, người đang nói chuyện với chị đây.”

Vào chính lúc ấy, các môn đệ về tới. Họ bất ngờ khi thấy Người đang nói chuyện với một phụ nữ. Tuy vậy, không ai lên tiếng hỏi: “Thầy cần gì vậy?” hoặc ” Thầy lại nói chuyện gì với chị ta?”

Người phụ nữ bỏ lại vò nước, đi vào thành và nói với mọi người: “Hãy đến mà xem có một người đã nói với tôi tất cả những chuyện mà tôi đã làm. Ông ấy không phải là Đấng Kitô sao?” Thế là bọn họ cùng ra khỏi thành, tìm gặp Người.

Trong lúc đó, các môn đệ cố nài nỉ Người: “Xin Thầy hãy ăn chút gì đi.” Nhưng Người bảo họ: “Thầy phải dùng một thứ lương thực mà anh em không biết.”

Các môn đệ nói với nhau: “Đã có ai mang thức ăn đến cho Thầy, đúng vậy chứ?”

Chúa Giêsu nói với các ông: “Thức ăn của Thầy là thực hiện ý muốn của Đấng đã sai Thầy đến để hoàn thành công trình của Người.

Nào anh em chẳng nói “Còn 4 tháng nữa mới đến mùa gặt?”. Thầy nói cho anh em biết, hãy ngẩng lên và nhìn những cánh đồng lúa chín vàng sẵn sàng cho mùa thu hoạch. Ai gặt hái sẽ được trả công và thu lượm hoa lợi để được trường tồn, vì như thế cả người gieo lẫn người gặt đều có thể vui mừng hân hoan.

Thật vậy, câu thành ngữ “Kẻ nầy gieo, người kia gặt” quả là đúng. Thầy phái anh em gặt hái những thứ mà anh em không bỏ công sức ra làm. Những người khác đã vất vả tạo ra nó và anh em được hưởng kết quả công sức của họ.”

Nhiều người Samari trong thành đã tin vào Đức Giêsu, vì lời người phụ nữ làm chứng: “Ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã làm”.

Họ xin Người ở lại với họ.

Người ở lại đó 2 ngày.

Họ bảo người phụ nữ: “Không phải vì lời chị kể lại mà chúng tôi tin. Thực ra, chính chúng tôi đã nghe và biết Người đích thật là Đấng cứu độ trần gian.”

HẾT

Good News Productions,
International and College Press Publishing Co.
Artist Paula Nash Giltner
www.theglobalgospel.org

  • Đón xem câu chuyện kế tiếp: Chúa Giêsu chữa con vị sĩ quan cận vệ của nhà vua
  • Xem lại truyện đã đăng trong mục Súp Tối của Quán Ven Đường
  • Mục Lục Nhóm 1: Từ truyện 1 đến truyện 20 tại đây
  • Mục Lục Nhóm 2: Từ truyện 21 đến truyện 40 tại đây
  • Mục Lục Nhóm 3: Từ truyện 41 đến truyện 60

41. Người ăn xin mù thành Giêricô
42. Chúa Giêsu gặp ông Giakêu
43. Chữa lành gia nhân của viên đội trưởng
44. Dụ ngôn người gieo giống
45. Dụ ngôn cỏ lùng
46. Dụ ngôn Nước Trời
47. Bánh hóa nhiều lần thứ hai
48. Cuộc đối thoại với ông Nicôđêmô
49. Người phụ nữ Samari
50. Chúa Giêsu ban nước hằng sống

Bài liên quan

Back to top button