Café đenQuán ven đường

Ông Gioan Tẩy Giả, người dọn đường | Truyện 10 | Súp tối

Scarlett Le chuyển ngữ

Vào những ngày ấy, ông Gioan Tẩy Giả đến rao giảng trong vùng hoang mạc xứ Giuđêa.

“Hãy ăn năn sám hối, vì Nước Trời đang đến gần.”

Ông là một trong số những người được tiên tri Isaia nói đến: “Tiếng nói cất lên từ hoang mạc: Hãy dọn đường cho Chúa, hãy làm thẳng tắp những con đường của Ngài đi.”

Bấy giờ, ông Gioan mặc áo lông lạc đà với một thắt lưng bằng da quấn quanh bụng, thực phẩm ông ăn là châu chấu và mật ong rừng.

Dân chúng từ Giêrusalem cũng như Giuđêa và mọi miền lân cận Giođan tìm đến ông. Ông bèn làm phép rửa cho họ trên dòng sông Giođan khi họ xưng tội lỗi.

Nhưng khi thấy nhều người thuộc phái Pharisêu và phái Sađốc đến chịu phép, ông đã bảo họ rằng: “Nòi rắn độc! Ai đã cảnh báo cho các ngươi biết để chạy trốn khỏi sự phẫn nộ của Thiên Chúa đang đến?

Các người hãy sinh hoa quả chứng tỏ lòng hối cải của các ngươi, và đừng tưởng nói được với mình:

“Chúng ta là con cái Abraham.” Vì ta nói với các ngươi rằng Thiên Chúa có thể làm những hòn đá nầy trở nên con cái cho Abraham!

Lưỡi rìu đã sẵn ở gốc cây; Cây nào không sinh quả tốt sẽ bị chặt và quăng vào lửa.

Phần tôi, tôi thanh tẩy các người bằng nước để các người lo sám hối; còn Ðấng sẽ đến sau tôi, quyền thế hơn tôi…

… tôi không đáng xách dép cho Ngài; Ngài sẽ thanh tẩy các người trong Thánh Thần và lửa.

Cái nia sẵn trong tay, Ngài sẽ rê sạch lúa trong sân; Lúa của Ngài, Ngài sẽ thu vào kho lẫm, còn trấu lép thì Ngài sẽ thiêu trong lửa không hề tắt”.

HẾT

Good News Productions,
International and College Press Publishing Co.
Artist Paula Nash Giltner
www.theglobalgospel.org

  • Đón xem câu chuyện kế tiếp: Đức Giêsu chịu phép rửa
  • Xem lại truyện đã đăng trong mục Súp Tối của Quán Ven Đường

01. Truyền tin cho ông Zacaria
02. Gioan chào đời
03. Thiên thần truyền tin
04. Đức Maria viếng thăm bà Elisabeth
05. Chúa Giêsu giáng sinh
06. Các nhà chiêm tinh từ phương Đông
07. Trốn thoát sang Ai Cập
08. Dâng tiến Chúa Giêsu cho Thiên Chúa
09. Ngồi giữa các bậc thầy Do Thái
10. Ông Gioan Tẩy Giả, người dọn đường

Bài liên quan

Back to top button