Café đenQuán ven đường

Chúa Giêsu chịu cám dỗ | Truyện 12 | Súp tối

Scarlett Le chuyển ngữ

Bấy giờ Chúa Giêsu được Thần Khí dẫn vào vùng hoang mạc cho ma quỷ cám dỗ.

Sau 40 ngày đêm giữ chay, Chúa Giêsu đói lã.

Tên cám dỗ đến bảo Ngài: “Nếu ông là con Chúa Trời thì hãy ra lệnh biến những hòn đá này thành bánh đi.” Nhưng Ngài trả lời: “Sách viết rằng ‘Người ta sống không nguyên bởi bánh, mà bởi lời từ miệng Chúa phán ra.’ “

Rồi ma quỷ đưa Chúa Giêsu đến thành thánh, đặt người đứng trên đỉnh Đền thờ rồi bảo: “Nếu ông là con Chúa Trời thì hãy nhảy xuống đi, vì sách cũng viết rằng ‘Người sẽ lệnh cho các thiên thần bảo hộ ông’ và ‘đôi tay các thiên thần sẽ nâng ông lên, thế nên chân ông sẽ chẳng phải va vào một hòn đá nào.”

Chúa Giêsu bảo nó: “Sách cũng có lời viết rằng ‘Ngươi chớ thử thách Chúa, Thiên Chúa của ngươi.’ “

Rồi ma quỷ lại đưa Chúa Giêsu lên một ngọn núi rất cao, chỉ cho Ngài thấy tất cả những vương quốc trên thế gian và sự huy hoàng của chúng. Nó bảo Chúa Giêsu: “Ta sẽ cho ông tất cả những thứ này nếu ông phủ phục và thờ lạy ta.”

Chúa Jesus nói với nó: “Cút đi, Satan! Vì sách viết rằng ‘Ngươi phải thờ lạy Chúa, Thiên Chúa của ngươi và chỉ thờ phượng một mình Ngài thôi.”

Bấy giờ, ma quỷ rời khỏi Chúa Giêsu và các thiên thần đến, bắt đầu hầu hạ Ngài.

HẾT

Good News Productions,
International and College Press Publishing Co.
Artist Paula Nash Giltner
www.theglobalgospel.org

  • Đón xem câu chuyện kế tiếp: Đức Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng
    — —
  • Xem lại truyện đã đăng trong mục Súp Tối của Quán Ven Đường

01. Truyền tin cho ông Zacaria
02. Gioan chào đời
03. Thiên thần truyền tin
04. Đức Maria viếng thăm bà Elisabeth
05. Chúa Giêsu giáng sinh
06. Các nhà chiêm tinh từ phương Đông
07. Trốn thoát sang Ai Cập
08. Dâng tiến Chúa Giêsu cho Thiên Chúa
09. Ngồi giữa các bậc thầy Do Thái
10. Ông Gioan Tẩy Giả, người dọn đường
11. Chúa Giêsu chịu Phép Rửa
12. Chúa Giêsu chịu cám dỗ

Bài liên quan

Back to top button