Café đenQuán ven đường

Mười người phong hủi | Súp tối 59 | Truyện tranh Kinh Thánh

Tam Le biên tập – Scarlett Le chuyển ngữ

Trên đường đến Giêrusalem, Chúa Giêsu đi qua giữa xứ Samaria và Galilê. Khi Người vào làng, có 10 người phong hủi đón gặp Người.

Họ đứng từ xa, cất tiếng kêu lớn: “Lạy Thầy Giêsu, xin Thầy hãy rũ lòng thương xót chúng tôi.” Chúa Giêsu trông thấy họ bèn bảo: “Hãy đi trình diện với các thầy tư tế.”

Trên đường đi, họ đã trở nên lành sạch. Một trong số những người đó, khi nhận ra mình đã được chữa lành, bèn quay trở lại, cất cao giọng ngợi ca cảm tạ Thiên Chúa.

Anh ta sấp mặt xuống đất, phủ phục dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người. Anh ta lại là người Samaria.

Chúa Giêsu nói: “Chẳng phải cả 10 người đều lành bệnh cả sao? Vậy 9 người kia ở đâu? Không ai quay lại tạ ơn Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại bang nầy sao?” Rồi Người nói với anh ta: “Đứng lên và về đi. Lòng tin của anh đã cứu chữa anh lành bệnh.”

HẾT

Good News Productions,
International and College Press Publishing Co.
Artist Paula Nash Giltner
www.theglobalgospel.org

  • Đón xem câu chuyện kế tiếp: Chúa chữa lành người phụ nữ còng lưng
  • Xem lại truyện đã đăng trong mục Súp Tối của Quán Ven Đường
  • Mục Lục Nhóm 1: Từ truyện 1 đến truyện 20 tại đây
  • Mục Lục Nhóm 2: Từ truyện 21 đến truyện 40 tại đây
  • Mục Lục Nhóm 3: Từ truyện 41 đến truyện 60

41. Người ăn xin mù thành Giêricô
42. Chúa Giêsu gặp ông Giakêu
43. Chữa lành gia nhân của viên đội trưởng
44. Dụ ngôn người gieo giống
45. Dụ ngôn cỏ lùng
46. Dụ ngôn Nước Trời
47. Bánh hóa nhiều lần thứ hai
48. Cuộc đối thoại với ông Nicôđêmô
49. Người phụ nữ Samari
50. Chúa Giêsu ban nước hằng sống
51. Chúa Giêsu chữa con vị sĩ quan hoàng gia
52. Chúa chữa người bệnh bên hồ Bethesda
53. Chúa Giêsu đi trên mặt nước
54. Chúa Giêsu biến hình
55. Người đàn bà ngoại tình
56. Người con hoang đàng
57. Dụ ngôn người quản gia bất lương
58. Phú ông và anh Ladarô nghèo khó
59. Mười người phong hủi

Bài liên quan

Back to top button