Café đenQuán ven đường

Âm mưu hại Đức Giêsu | Súp tối 77 | Truyện tranh Kinh Thánh

Tam Le biên tập – Theo bản dịch Việt Ngữ của Cha Nguyễn Thế Thuấn, CSsR

Giảng dạy xong, Chúa Giêsu bảo các môn đệ: “Anh em biết là sau 2 ngày nữa là đến lễ Vượt Qua…

và Con Người sẽ bị nộp để chịu đóng đinh vào thập giá”.

Bấy giờ các thượng tế cùng hàng niên trưởng của dân nhóm họp tại dinh thượng tế tên là Caipha và họ bàn với nhau dùng mưu bắt cho được Ðức Giêsu mà giết đi.

Nhưng họ lại bảo nhau: “Không nên làm vào ngày chính lễ, kẻo sinh náo động trong dân”.

HẾT

Good News Productions,
International and College Press Publishing Co.
Artist Paula Nash Giltner
www.theglobalgospel.org

  • Đón xem câu chuyện kế tiếp: Giuđa mưu phản (Matthêu 26,14-16)
  • Xem lại truyện đã đăng trong mục Súp Tối của Quán Ven Đường
  • Mục Lục Nhóm 1: Từ truyện 1 đến truyện 20 tại đây
  • Mục Lục Nhóm 2: Từ truyện 21 đến truyện 40 tại đây
  • Mục Lục Nhóm 3: Từ truyện 41 đến truyện 60 tại đây
  • Mục lục Nhóm 4: Từ truyện 61…

77. Âm mưu hại Đức Giêsu
76. Cuộc Phán Xét Chung
75. Cây vả bị chúc dữ – Đuổi người mua bán ra khỏi Đền Thờ
74. Khải hoàn vào thành Giêrusalem
73. Tiên báo cuộc khổ nạn và phục sinh
72. Sửa lỗi cho nhau thế nào?
71. Chúa Giêsu chữa người mù bẩm sinh
70. Chúa Giêsu mục tử nhân lành
69. Dụ ngôn xây nhà trên cát
68. Dụ ngôn vải mới và bầu da rượu cũ
67. Người phụ nữ thống hối được tha thứ
66. Chúa Giêsu và trẻ em
65. Người thanh niên giàu có
64. Chúa chữa lành đứa trẻ bị kinh phong
63. Hai chị em Matta và Maria
62. Dụ ngôn mười trinh nữ
61. Dụ ngôn người Samari nhân hậu

Bài liên quan

Back to top button